رد کردن لینک ها

سالن زیبایی پرستو رستگار

من پرستو رستگار، یکی از رویاهاى بچگی ام فعالیت در زمینه زیبایی بوده و مادرم با گذاشتن شرط، اجازه داد که وارد این رویای بزرگ شوم. از سال ۸۱ شروع کردم و با گرفتن معتبرترین مدارک آرایشى بین المللى از آمریکا و گذراندن دوره هاى آموزشى تخصصى در کشورهاى مختلف هر روز به رویایم نزدیک و نزدیکتر شدم و امروز با داشتن یک سالن مدرن و داشتن کادرى عالى به اوج رویا رسیدم و افتخار میکنیم که میتوانیم این متفاوت بودن را با شما تقسیم کنیم.

تلفن: ۲۲۱۸۳۸۰۰ – ۰۹۱۲۶۰۸۰۶۰۸ 

بازگشت به بالای صفحه